Registratie en vergoeding
Centrum Psychosynthese Holland

Ik ben ingeschreven in het register van:

Door veranderde regelgeving en a.g.v. eisen van de zorgverzekeringen worden sessies en gesprekken helaas niet meer vergoed. De kosten van sessies worden in onderling overleg vastgesteld.

Persoonlijke
levens-ervaringen
zijn een bron
van vitaliteit
Verhalenkring
voor ouderen
 
(Informatie volgt)